Thiết kế app thương mại điện tử như thế nào gọi là chuẩn?

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image