Thiết kế app ngân hàng như thế nào để tiện lợi, an toàn cho người dùng

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image