Thiết kế app là gì? Có cần thiết phải thiết kế app?

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image