Thiết kế app điện thoại cần những tiền đề gì?

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image