Thiết kế app bán hàng như thế nào để tiếp cận khách hàng nhiều hơn.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image