Hệ thống phân tán – Giới thiệu sơ lược về hệ thống phân tán

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image